Predajca

Názov:NOVATECH, s.r.o.
IČO:36385719
DIČ:2020134853
IČ DPH:SK2020134853
Mesto:Čadca
PSČ:022 01
Adresa:Potočná 2835/1A
Telefón:041/4333400
E-mail:obchod@novatech.sk
Kontakt:Michal Rebroš
OR OS Žilina, odd Sro, vložka č. 11612/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39