Kontakty

Predajca

Názov:NOVATECH, s.r.o.
IČO:36385719
DIČ:2020134853
IČ DPH:SK2020134853
Mesto:Čadca
PSČ:022 01
Adresa:Potočná 2835/1A
Telefón:041/4333400
E-mail:obchod@novatech.sk
Kontakt:Michal Rebroš
OR OS Žilina, odd Sro, vložka č. 11612/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139